Promovarea tehnologiilor energetice curate in industria sticlei de menaj si tehnice, in contextul dezvoltarii durabile

Translate Romanian text to english |

Prezenta propunere de proiect reprezinta o abordarea integrata a problematicii eficientei energetice a proceselor din industria elaborarii si prelucrarii sticlei de menaj si tehnice, concomitent cu reducerea impactului asupra mediului. Proiectul este in deplina concordanta cu obiectivele Programului 4 precum si cu obiectivele specifice prioritatii tematice 2.1.4: Promovarea tehnologiilor curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.

In acest sens, principalele obiective avute in vedere sunt: cresterea eficientei (energetice, ecologice si economice) a proceselor tehnologice din industria sticlei de menaj si tehnice, reducerea impactului asupra mediului (reducerea emisiilor de CO2, NOX, SO2 si pulberi din gazele de ardere evacuate), implementarea in cadrul proceselor tehnologice a unor echipamente noi, performante din punct de vedere energetic si ecologic. Proiectul analizeaza si posibilitatile de reciclare a sticlei si de valorificare a acesteia in procesele de elaborare si prelucrare a sticlei de menaj si tehnice, estimand efectele energetice si ecologice pe care le implica. Rezultatul estimat este dezvoltarea unor metode si metodologii de analiza complexa (energetica, ecologica si economica ) in aceste domenii precum si elaborarea unor solutii tehnice care sa permita o producere curata (eficienta energetic, ecologic si economic) a sticlei in Romania. Solutiile propuse au in vedere si incadrarea in normele europene privind impactul asupra mediului, a unitatilor de elaborare si producere a sticlei de menaj si tehnice, asigurandu-se totodata conditiile pentru aplicarea mecanismelor Protocolului de la Kyoto. Solutiile dezvoltate si echipamentele propuse, precum si modelele de analiza complexe (energetica, ecologica si economica), cu posibilitati de extindere a domeniului de aplicabilitate, prezinta in cea mai mare parte noutati la nivel national, iar unele chiar la nivel international (internalizarea efectelor de mediu in cadrul modelelor complexe). Activitatea de cercetare este interdisciplinara reunind specialisti din domenii diverse (energetica, inginerie tehnologica, chimie, fizica, ingineria mediului, etc.). Rezultatele proiectului vor fi diseminate pe scara larga si vor fi puse la dispozitia potentialilor beneficiari (unitati industriale de elaborare si prelucrare a sticlei de menaj si tehnice, producatori de echipamente industriale din domeniu, etc.). Se estimeaza ca proiectul va putea aduce o serie de beneficii certe pentru mai multe grupuri tinta: unitati industriale de elaborare si prelucrare a sticlei de menaj si tehnice, unitati de cercetare – dezvoltare, unitati industriale producatoare de echipament industrial, populatie, etc. Pentru atingerea obiectivului propus a fost creat un consortiu care cuprinde: o universitate, unitati de cercetare – dezvoltare din domeniu sticlei, cercetare si proiectare a instalatiilor industriale din Romania. Se doreste ca in urma realizarii proiectului aceste unitati de cercetare – dezvoltare sa formeze o retea capabila sa abordeze proiecte complexe la nivel european.

 Pentru vizualizarea optima a site-ului folositi browser-ul Mozilla Firefox.

Noutati