Descriere

CONTECH este un proiect dezvoltat pe conceptul energie din deseuri utilizand procese termo-chimice pentru obtinerea de combustibili derivati in vederea producerii de energie electrica. Directiile de cercetare se vor axa pe conversia deseurilor biodegradabile folosind proceses avansate de piro-gazeificare cu injectie de abur, in combustibil gazos utilizabil in ciclurile termodinamice de conversie (Otto-Diesel sau Brayton).

Obiectivul principal il constitue dezvoltarea unui process de gazeificare cu/fara injectie de abur pentru producerea unui gaz combustibil de calitate superioara din deseuri organice si realizarea unei instalatii semi-industriale, complet operationale de conversie deseu energie electrica prin cuplajul process gazeificare – unitate motor generator.

Etape

Etapa 1

În cadrul etapei curente au fost atinse toate obiectivele propuse în planul de activitate realizându-se o campanie intensivă de experimente de laborator şi la nivel pilot urmate de proceduri de calcul ...

Etapa 2

În cadrul etapei curente au fost atinse toate obiectivele propuse în planul de activitate realizandu-se conceptia, dimensionarea, proiectarea si constructia unitatii de conversie a deseurilor in gaz de sinteza ...

Etapa 3

În etapa curentă s-au atins toate obiectivele prevăzute în planul de activitate realizându-se teste preliminare de funcţionare, determinarea caracteristicilor fizico chimice ale produşilor de ....

Etapa 4

În etapa curentă s-au atins toate obiectivele prevăzute în planul de activitate, realizandu-se proiectul tehnic de execuţie al unităţii de ...

Copyright 2014 CONTECH