Master - Surse Regenerabile de Energie


Dezvoltare durabila (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Dezvoltarea durabila – Problematica  fundamentala a secolului XXI. Poluarea, inamicul societatii trecute, prezente si viitoare. Dezvoltarea durabila si mediul ambiant. Tipuri de impact asupra mediului. Indicatori de impact. Problematici fundamentale in domeniul  resurselor naturale, alternative viabile. Aspecte legislative privind protecţia mediului, in contextul dezvoltarii durabile. Catre un viitor durabil.

Energie geotermala si pompe de caldura
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Consideraţii generale privind energia geotermală. Extracţia căldurii din straturile acvifere şi din rocile uscate fierbinţi. C.G.T.E. (Centrale GeoTermale Electrice) cu abur uscat şi T.A. (Turbină cu Abur) cu: a) evacuare atmosferică; b) condensare. C.G.T.E. cu abur umed, cu un singur expandor şi T.A.: cu a) evacuare atmosferică; b) condensare. C.G.T.E. cu abur umed, cu două expandoare şi T.A. de condensaţie: a) cu şi b) fără separator intermediar de umiditate. C.G.T.E. cu agent motor organic în ciclu: a) fără şi b) cu desupraîncălzitor al aburului la ieşirea din turbină. C.G.T.E. cu ciclu combinat abur - agent organic, cu cascadă termodinamică. C.G.T.E. cu ciclu combinat recuperativ abur – agent organic, în care ciclul organic are recuperator intern de căldură. C.G.T.E. cu ciclu integrat geotermal-organic, cu un ciclu de fluid organic. C.G.T.E. de cogenerare (electricitate + căldură). Valorificarea energiei geotermale de potențial mediu-coborât, cu ajutorul pompelor de căldură (PC). Scheme și cicluri termodinamice ale PC cu compresie mecanică de vapori. Pompe de căldură geotermale (PCG). Aplicaţii ale pompelor de căldură geotermale.

Hidrogen si pile de combustie
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Valorificarea energetica a combustibililor de suprafaţă 
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Energia eoliana
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Finantarea proiectelor energetice
(28 ore curs; 14 ore aplicatii). Concepte de baza in analiza economica si financiara. Etapele de implementare a unui proiect de investiţii în domeniul sistemelor termoenergetice. Metode de estimare a principalelor componenete ale fluxurilor de numerar aferente realizarii unui proiect energetic. Noţiuni referitoare la preţuri. Rolul factorului timp.  Criterii si indicatori de analiza economica si financiara bazate pe valori actualizate. Definiţiile indicatorilor de performanţă economică având la bază valori actualizate. Aplicarea indicatorilor de performanţă economică având la bază valori actualizate. Criterii si indicatori de analiza economica si financiara bazate pe valori neactualizate. Definiţiile indicatorilor de performanţă economică având la bază valori neactualizate. Aplicarea indicatorilor de performanţă economică având la bază valori neactualizate. Criterii de analiza economica si financiara bazate pe analiza costurior de productie. Elemente care stau la baza determinarii costurilor de producţie. Determinarea diferitelor costuri de producţie. Repartiţia costurilor totale de producţie între diversele produse realizate în procese energetice combinate (cogenerare). Folosirea costurilor de producţie la determinarea tarifelor de vânzare a energiei electrice şi termice. Analiza de sensibilitate a eficientei economice a proiectelor de investitii. Analiza de risc. Surse de finantare a proiectelor energetice. Criterii de alegere a surselor de finanţare a proiectelor de investiţii.

Microhidrocentrale si energia oceanelor
(... ore curs; ... ore aplicatii).