Master - Managementul Sistemelor Energetice


Evaluarea economică a soluţiilor de reducere a poluării mediului (... ore curs; ... ore aplicatii).

Auditul performanţelor sistemelor de energie
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Metode recursive Ón dinamică economică
(56 ore curs; 28 ore aplicatii). Ecuaţii Euler şi condiţii de transversalitate; Principiul optimalităţii. Venituri limitate; Diferenţiabilitatea funcţiei valoare; Venituri omogene şi nelimitate. Dinamica deterministică locală şi globală. Programarea stocastică dinamică; Lanţuri Markov. Convergenţă slabă. Jocuri repetate şi contracte dinamice. Programate dinamică continuă şi ecuaţii derivate parţiale Hamilton-Jacobi-Bellman. Ecuaţii Euler şi condiţii de transversalitate; Principiul optimalităţii.