Master - Ingineria si Protectia Mediului in Industrie


Dinamica particulelor poluante (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Poluarea aerului datorită particulelor. Proprietăţile de transport ale particulelor. Difuzia convectivă. Transportul inerţial şi depunerea particulelor. Influenţa particulelor asupra dispersiei luminii. Fuzionarea particulelor prin ciocnire şi coagulare. Dinamica compuşilor: formarea şi restructurarea. Proprietăţile termodinamice ale particulelor. Ecuaţia dinamicii generale pentru funcţia de distribuţie la nivel de particulă. Dispersia gazelor poluante evacuate prin coşuri Ónalte.

Reducerea emisiilor de noxe si gestiunea deseurilor
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Tehnici de măsurare a emisiilor poluante
(... ore curs; ... ore aplicatii).