Master - Inginerie Nucleara


Impactul radiatiilor nucleare asupra mediului (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Radioecologia radionuclizilor artificiali şi naturali. Sistemul de compartimente. Ecuaţia de bază īn teoria compartimentelor. Implicaţii ale unei avarii la reactorul nuclear al unei centrale nuclearoelectrice. Evaluarea dozelor interne, supravegherea contaminării interne (măsuri spectrometrice externe). Expunerea populaţiei īn cazul unui accident nuclear la o centrală nuclearoelectrică. Zonarea teritoriului la amplasarea centralei nuclearo-electrice. Transferul de energie atmosferă-sol. Radioprotectia in conceptul expunerii profesionale.
                                                                                                                                
Materiale nucleare pentru RN avansate
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Modelarea / simularea regimurilor dinamice ale echipamentelor si sistemelor CNE. Coduri de calcul
(28 ore curs; 42 ore aplicatii). Introducere. Deducerea si analiza ecuaţiilor si ipotezelor de baza pentru agenţii termici. Metodologia de īntocmire a modelelor matematice si a simulării numerice pentru procesele termohidraulice din termoenergetica. Modele Conservative. Modelul REZERVOR – componenta de acumulare de căldura intre lichid si perete : scop, fenomenul simulat si limitări, ipoteze, model. Modelul SCHIMBATOR DE CALDURA APA - APA - componente de schimb de căldura de suprafaţa, structuri posibile, ipoteze, modelare, verificări. Modele pentru CONDUCTE (Model rezistiv de acumulare, model rezistiv, model de acumulare rezistiv). Fenomenul simulat si limitări : pierderi de sarcina, acumulării de energie-masa, variaţia volumului specific, īntārzieri de transport. Ipoteze. Verificări. Modelul POMPA centrifuga cu turaţie variabila. Model pentru regimuri de exploatare normale. Domeniul simulat. Ipoteze. Modelare. Verificări. Modelul DEGAZOR – pentru simularea īncălzirii si acumulării masei in degazor. Fenomene simulate, ipoteze, model, verificări. Model VANA. Descriere, fenomenul simulat, modelare, limitări, verificări. Modelul TURBINA - Descrierea fenomenelor simulate, ipoteze, limitări, modelare, verificare. Model GENERATOR DE ABUR - Descrierea fenomenelor simulate, ipoteze, limitări, modelare, verificare. Model ACŢIONARE – de simulare a acţiunilor si indicatorilor de poziţie a componentelor cum ar fi : vane, ventilatoare, pompe. Model – funcţie de transfer. Componentele modelate: diafragma pneumatica, piston pneumatic, acţionare electrohidraulica, acţionare cu servo-motor, acţionare electromecanica, acţionare normala. Fenomene simulate, ipoteze, limitări, modele, verificări. Model REGULATOR P-I-D (proporţional – integral - derivativ). Fenomenul simulat, Limitări. Modelari.

Proc. fizice si cod. de calc in RN
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Securitatea nucleara. Factorul uman
(28 ore curs; ... ore aplicatii). Radioactivitatea factor de risc al instalaţiilor nucleare. Conceptul de securitate  nucleară. Securitatea  reactoarelor  nucleare. Factorii uman şi organizaţional īn securitatea nucleară. Analiza fiabilităţii factorului uman.  Factorii uman și organizațional īn evaluarea riscurilor majore din sistemele complexe. Cultura de securitate nucleară. 

Termohidraulica reactoarelor nucleare. Coduri de calcul
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Proiectarea circuitului primar al unei CNE, consideratii ingineresti. Generarea puterii in reactorii nucleari. Analiza termica a elementului combustibil. Studiul unui canal de combustibil cu curgere monofazica. Elemente de curgere bifazica. Studiul unui canal de combustibil cu curgere bifazica. Fluxul termic critic, puterea critica. Corelatii de transfer de caldura utilizate in analiza reactorilor nucleari. Generatorul de abur. Presurizorul. Sistemul de transport al caldurii CANDU6.

Analize de securitate nucleara
(56 ore curs; 42 ore aplicatii). Introducere. Selectia evenimentelor de initiere. Categorisirea evenimentelor de initiere. Criterii de acceptare. Ipoteze utilizate in analizele de securitate. Evenimente de initiere tipice CANDU. Accidente severe. Metodologia de calcul pentru analize de securitate. Coduri de calcul utilizate in analizele de securitate nucleara CANDU.

Ciclul combustibilului nuclear
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Evaluarea probabilistică a securitaţii nucleare; coduri de calcul
(56 ore curs; 28 ore aplicatii). Introducere. Notiuni recapitulative de calcul probabilistic. Arbori de evenimente, definitii, pasii analizelor A/E. Identificarea evenimentelor de initiere, identificarea surselor de eliberare radioactiva, identificarea starilor de operare CNE. Gruparea evenimentelor de initiere. Constructia si reducerea A/E. Definirea starilor finale ale secventelor de evenimente. Evaluarea probabilista a arborilor de defectare. PSA nivel 1. PSA nivel 2. Coduri de calcul.

Protectia contra radiatiilor. Coduri de calcul
(56 ore curs; 14 ore aplicatii). Surse de radiatii nucleare. Detectori de radiatii. Interactia neutronilor cu substanta. Marimi si unitati dozimetrice. Masurarea dozelor. Dozimetria in fascicule de neutroni si radiatii gamma. Efectele biologice ale radiatiilor nucleare. Calculul dozelor si al ecranelor pentru radiatii alfa, beta, gamma si neutroni. Modele pentru estimarea consecintelor in cazul unui accident nuclear. Calculul de doze. Protectia mediului ambiant. Risc nuclear.Monitori de arie in CNE. Codul InterRass. Pachetul de Coduri Scale. Modelarea transportului radiatiilor prin metoda  Monte Carlo. Evaluarea impactului radiologic al deşeurilor radioactive.

Reglementari si legislatie nucleara
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Sisteme in CNE avansate
(56 ore curs; 28 ore aplicatii). Stadiul actual al energeticii nucleare. posibilităţi de dezvoltare. Introducere in obiectivele energeticii nucleare viitoare. Sistemele CNE PWR. BWR. Scurta prezentare a ghidului pentru generatia IV. Cercetari in domeniul sistemelor din Generaţia IV. SCWR - Realizari si perspective. VHTR - Realizari si perspective.