Master - Eficienta Energetica


Asigurarea calitatii serviciului energetic (56 ore curs; 28 ore aplicatii). Calitatea, standarde din domeniul calității, calitatea unui serviciu de utilități publice. Sistem de calitate, componentele sistemului de calitate în servicii. Continuitatea și siguranța serviciului de alimentare cu energie electrică. Compatibilitatea electromagnetică. Auditul calității tehnice a energiei electrice (variații de frecvență, variații de tensiune, goluri de tensiune, creșteri de tensiune, fluctuații de tensiune, nesimetrii de tensiune și de current, regim deformant: armonici, subarmonici, interarmonici de tensiune și de current & soluții tehnice pentru ameliorarea și/sau îmbunătățirea calității tehnice a energiei electrice). Auditul calității comerciale a energiei electrice. Auditul calității tehnice a energiei electrice. Mentenanța instalațiilor electrice. Eficiența economică și socială a asigurării serviciului de alimentare cu energie electrică.

Gestiunea energiei termice
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Impactul utilizarii energiei asupra mediului
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Criterii de analiza a impactului ecologic. Protocolul de la Kyoto. Funcţionarea pieţei de emisii GES. Finanţarea unui proces de reducere a impactului ecologic al utilizării energie pe baza Mecanismelor Flexibile. Piaţa de certificate verzi. Analiza pe ciclul de viaţă a unei filiere de utilizarea energiei pentru tratarea apelor uzate urbane. Analiza pe ciclul viaţă a unui proces de fabricare a hârtiei.

Finantarea proiectelor energetice
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Concepte de baza in analiza economica si financiara. Etapele de implementare a unui proiect de investiţii în domeniul sistemelor termoenergetice. Metode de estimare a principalelor componenete ale fluxurilor de numerar aferente realizarii unui proiect energetic. Noţiuni referitoare la preţuri. Rolul factorului timp. Criterii si indicatori de analiza economica si financiara bazate pe valori actualizate. Definiţiile indicatorilor de performanţă economică având la bază valori actualizate. Aplicarea indicatorilor de performanţă economică având la bază valori actualizate. Criterii si indicatori de analiza economica si financiara bazate pe valori neactualizate. Definiţiile indicatorilor de performanţă economică având la bază valori neactualizate. Aplicarea indicatorilor de performanţă economică având la bază valori neactualizate. Criterii de analiza economica si financiara bazate pe analiza costurior de productie. Elemente care stau la baza determinarii costurilor de producţie. Determinarea diferitelor costuri de producţie. Repartiţia costurilor totale de producţie între diversele produse realizate în procese energetice combinate (cogenerare). Folosirea costurilor de producţie la determinarea tarifelor de vânzare a energiei electrice şi termice. Analiza de sensibilitate a eficientei economice a proiectelor de investitii. Analiza de risc. Surse de finantare a proiectelor energetice. Criterii de alegere a surselor de finanţare a proiectelor de investiţii.

Instalatii termoenergetice
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Managementul energiei la consumator
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Conservarea si managementul energiei. Auditul si bilantul energetic cai de identificare a masurilor de crestere a eficientei energetice. Managementul energiei la consumatorii urbani. Alegerea formei de energie în procesele de consum final. Alegerea  naturii si parametrilor agentilor termici de transport. Optimizarea incarcarii echipamentelor. Recuperarea resurselor energetice secundare.