Master - Informatica Aplicata in Energetica


Mentenanta statiilor electrice (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Mentenanţa. Mentenanţa corectivă. Mentenanţa preventivă. Mentenanţa predictivă. Modelarea matematică a mentenanţei. Indicatori de performanţă pentru activitatea de mentenanţă. Detectarea, izolarea, identificarea şi diagnoza defectelor. Mentenanta bazata pe fiabilitate (rcm). Managementul mentenantei statiilor electrice din SEN. Sistemul computerizat de management al mentenanţei


Modelarea si simularea proceselor din centrale (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Importanţa simulării dinamice a surselor de energie. Surse regenerabile de energie- principii de modelare. Tehnologii avansate de generare a energiei şi modelarea acestora. Modelarea dinamică a celulelor fotovoltaice şi turbinelor eoliene. Modelarea dinamică a celulelor de combustie şi microturbinelor. Modelarea dinamică a unui grup Diesel. Modelarea dinamică a surselor de stocare a energiei.


Simularea dinamica a proceselor termo-hidrualice (56 ore curs; 28 ore aplicatii). Importanţa modelării şi simulării Ón conducerea proceselor energetice. Ecuaţii de conservare. Propagarea undelor Óntr-o conductă. Modelarea şi simularea unei centrale hidroelectrice. Modelarea şi simularea schimbătoarelor de căldură individuale sau dintr-un sistem. Modelarea şi simularea dinamică a generatoarelor de abur. Modelarea şi simularea dinamică a unei centrale termoelectrice. Reglarea puterii centralei funcţie de cerinţele de sistemului.