Master - Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila


Calitatea si securitatea mediului (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Problemele globale şi specifice ale poluării mediului înconjurător. Evoluţia concepţiei privind managementul calităţii mediului înconjurător. Evoluţia concepţiei privind managementul securităţii mediului înconjurător. Soluții pentru reducerea impactului asupra mediului. Cerinţele unui sistem de management de mediu conform ISO 14001. Avantajele unei bune securităţi şi sănătăţi în muncă pentru întreprinderi. Cerinţele unui sistem de management integrat Securitate – Calitate – Mediu.


Dezvoltare durabila si sustenabila (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Noţiuni relative la conceptul de dezvoltare durabilă din punct de vedere sectorial: ecologic, economic, tehnologic. Non-durabilitatea.  Criterii şi principii ale dezvoltării durabile. Evoluţia noţiunilor relative la principiile unificatoare ale conceptului de sustenabilitate; viziunea globală; documente internaţionale. Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene. Strategia României în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile. Politica de coeziune a Uniunii Europene. Instrumente structurale ale Uniunii Europene.  Politica de mediu a Uniunii Europene. Politica de mediu în România. Dezvoltarea durabilă a sectorului energiei: strategii europene şi naţionale.


Ecologizarea solurilor poluate (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Solul: principalele funcţii si clasificare. Definirea poluării solurilor. Identificare, caracterizare, clasificare. Natura şi sursa poluanţilor. Metode de depoluare a solurilor.  Sistemul de monitoring al calităţii solurilor. Reglementari interne si internationale in domeniul solurilor.


Managementul sistemelor de mediu (... ore curs; ... ore aplicatii).


Metode de evaluare a impactului asupra mediului (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Introducere în domeniul evaluării mediului înconjurător. Impactul antropic asupra ecosistemelor. Protecţia elementelor naturale ale mediului : atmosfera, apa. Protecţia elementelor naturale ale mediului : solul şi subsolul. Protecţia pădurilor şi a vegetaţiei forestiere. Regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii. Protecţia faunei şi florei terestre şi acvatice. Regimul juridic al plantelor modificate genetic. Evaluarea impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu. Metode si tehnici de evaluare a mediului înconjurător I. Metode si tehnici de evaluare a mediului înconjurător II. Răspunderea de mediu. Monitoringul de mediu. Dezvoltarea durabilă. Gestionarea riscurilor naturale şi tehnologice.


Sisteme de masura si analiza a poluantilor (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Definirea noţiunilor de analiză calitativă şi cantitativă. Clasificarea metodelor analitice după diferite criterii (precizie, exactitate, selectivitate, rapiditate, etc.). Analiza instrumentală de laborator (prezentarea echipamentelor). Prezentarea tehnicilor de precipitare şi gravimetria (TOC, balanţă analitică, volumetria). Prezentarea metodelor termice de analiză (analizorul termodiferenţial, calorimetria). Metode de spectrometrie în domeniul vizibil (UV-VIS). Metode de spectrometrie în domeniul IR (FTIR). Metode de spectrometrie bazate pe absorbţia atomică (AAS).


Simularea dinamica a sistemelor de energie (56 ore curs; 28 ore aplicatii). Importanţa modelării şi simulării în conducerea proceselor energetice. Ecuaţii de conservare. Propagarea undelor într-o conductă. Modelarea şi simularea unei centrale hidroelectrice. Modelarea şi simularea schimbătoarelor de căldură individulae sau dintr-un sistem. Modelarea şi simularea dinamică a generatoarelor de abur. Modelarea şi simularea dinamică a unei centrale termoelectrice. Reglarea puterii centralei funcţie de cerinţele de sistemului.


Tehnici avansate de depoluare a aerului (... ore curs; ... ore aplicatii).


Tratarea deseurilor solide (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Clasificarea şi caracterizarea deșeurilor. Legislație națională privind deșeurile. Aspecte generale privind strategiile de gestionare a deşeurilor. Metode de gestionare a deșeurilor. Organizarea activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor. Tehnologii pentru procesarea de bază a deşeurilor solide. Filiere de tratare a deșeurilor. Metode de tratare a deşeurilor –metode de eliminare. Metode termice oxidante pentru tratarea deşeurilor. Metode termice non-oxidante pentru tratarea deşeurilor. Metode biologice de tratare a deşeurilor. Gestionarea unor deșeuri periculoase. Impactul asupra mediului al tehnologiilor de tratare a deșeurilor. Clasificarea şi caracterizarea deșeurilor.


Valorificarea energetica a biomasei (... ore curs; ... ore aplicatii).