Licenta - Anul IV


Alimentari cu energie termica (42 ore curs; 24 ore aplicatii). Sisteme de alimentare cu căldură. Tipuri de surse de producere a căldurii. Indici şi indicatori de performanţă. Echipamente energetice principale din componenţa surselor de producere a căldurii. Dimensionarea şi funcţionarea surselor de producere a căldurii. Schemele termice de principiu ale surselor de producere a căldurii. Reţele termice. Module şi puncte termice. Funcţionarea sistemelor de alimentate cu căldură.

Analiza de mediu a proceselor energetice
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Sisteme de energie. Forme de energie. Resurse energetice. Vectori de energie. Procese de ardere. Conversia energiei primare în energie finală. Filiere de producere a energiei electrice şi termice. Bilanţul arderii stoechiometrice a combustibililor solizi. Arderea cu exces de aer. Bilanţul arderii combustibililor gazoşi. Calculul emisiilor rezultate în procesele de ardere a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi. Clasificarea claselor de impact. Cuantificarea indicatorilor de impact. Metode de analiză multicriterială.

Audit termoenergetic
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Piata serviciilor energetice, in contextul stiintei serviciilor. Prezentarea serviciilor energetice de manager energetic si auditor energetic. Conceptul de eficienţă energetică şi tehnicile de management al energiei. Intocmirea si analiza auditurilor energetice. Evaluarea eficienţei energetice a activităţilor desfăşurate într-un contur dat. Sisteme de monitorizare şi evaluare continuă a eficienţei energetice tip M&T. Finanţarea şi profitabilitatea proiectelor având ca scop creşterea eficienţei energetice.

Automatizarea si reglarea CHE
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Asigurarea volumului de automatizare și reglare a CHE, SP. Exemple sugestive. Procese şi scheme de alimentare a sistemelor de regl. automată, RAV, RAT. Alegere corectă a volumului automatizărilor + reglării din CHE, SP. Selectarea corectă a modului coordonării sistemului de protecții – SPR. Alegerea corectă a echipamentelor de comutație și măsură din RSI. Depoluarea armonică în cazul schemelor cu utilizare a acţionărilor variabile. Tehnologii şi echipamente adecvate în alimentarea consumatorilor din RSI. Soluţii de automatizare și reglare pentru MHC, în varianta de echipare asincronă cu HGAs sau sincronă, cu  HGS.
 
Centrale nuclearoelectrice
(14 ore curs; 28 ore aplicatii). Clasificare CNE.. Filiere. Dezvoltarea energeticii nucleare. Avantajele CNE. Ciclurile teoretice si reale ale CNE cu abur. Bilanţul energetic al CNE. Alegerea parametrilor iniţiali ai aburului la CNE. Metode de uscare externă si supraîncălzire intermediara la CNE cu abur saturat. Supraîncălzirea aburului. CNE cu parametri supracritici (proiecte din GENERAŢIA IV).  Alegerea presiunii in condensator la CNE cu abur saturat. Preîncălzirea regenerative a apei de alimentare la CNE. Turbinele cu abur saturat din CNE. Schemele termice ale CNE cu turbine cu abur. CNE CANDU 6- CERNAVODA. Ciclurile teoretice si reale ale CNE cu ITG(proiecte din GENERAŢIA IV). Sistemele de alimentare cu apa la CNE. Indici de funcţionarea ai CNE.

Centrale termoelectrice conventionale
(28 ore curs; 14 ore aplicatii). Analiză comparativă a ciclurilor termice şi instalaţiilor din C.T.E. şi C.E.T. cu I.T.A., I.T.G. şi M.P.. Costul producerii electricităţii în C.T.E.. Caracteristici tehnice şi economice ale C.T.E. de bază, semi bază – semi vârf şi vârf. Optimizări tehnico - economice pentru creşterea performanţelor I.T.A. din C.T.E. şi C.E.T. convenţionale. Optimizarea tehnico-economică a ciclurilor Rankine pentru surse calde cu T maximă<T critică; aplicaţii pentru C.N.E. cu R.N. răcite şi moderate cu apă grea sau apă uşoară, sub presiune sau în fierbere.. Instalaţii din circuitul de răcire al C.T.E. şi C.E.T. cu I.T.A.. Instalaţii termomecanice din C.T.E. cu I.T.A.: circuitul condensatorului şi circuitul de apă de alimentare. Planul clădirii principale şi planul general al C.T.E. Urmărirea în exploatare a performanţelor C.T.E. şi C.E.T. cu I.T.A..

Cinetica si dinamica reactoarelor nucleare
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Circuite electronice
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Notiuni introductive. Analiza circuitelor si montarea aparatelor de masura. Aplicarea teoremei lui Milman. Echivalare Thevenin. Determinarea punctului static de functionare. Fizica dispozitivelor semiconductoare. Benzi de energie, electroni si goluri. Jonctiunea PN si jonctiunea PNP. Tranzistorul Bipolar. Caracteristica de transfer in tensiune. Regimurile de functionare. Polarizarea tranzistorului bipolar. Regimul dinamic al tranzistorului bipolar. Tiristorul. Triacul. Tranzistorul Schottky. Tranzistoare unipolare. Tranzistorul TEC-J  structura fizica si functionalitate. Tranzistorul TEC-MOS. Amplificatorul operational. Amplificatoare de curent alternativ. Redresoare. Redresoare monofazate nedecomandate. Redresoare trifazate nedecomandate. Circuite logice combinationale si secventiale. Functii logice elementare. Circuite logice integrate. Circuite logice combinationale.

Drept si legislatie
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Elemente de teorie generală a dreptului. Principiile dreptului. Elemente de drept civil; Elemente de procedură civilă. Elemente de drept penal. Legislație energetică. Politici şi legislaţie relevante în domeniul energiei. Strategia energetică națională. Mecanisme economico-financiare în domeniile energie. Dreptul mediului. Reglementarea activităților cu impact asupra mediului. Legea protecției mediului. Aplicare legislaţie în domeniul energiei electrice, termice, ncleare, regenerabile

Echipamente de depoluare in CTE
(45 ore curs; 28 ore aplicatii). Impactul ecologic al centralelor electrice cu ciclu termodinamic. Factorii de emisie şi concentraţiile de noxe de ardere la instalaţiile energetice. Măsuri “primare” de reducere a noxelor de ardere. Influenţa tehnologiilor de ardere asupra emisiilor de noxe. Măsuri “secundare”, bazate pe tehnologii de reţinere a noxelor de ardere. Măsuri “terţiare” de reducere a efectelor noxelor solide de ardere.

Echipamente si instalatii termice II (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură. Turnuri de răcire. Degazoare termice. Expandoare. Cuptoare industriale.

Ecologizarea solurilor poluate
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Solul: principalele funcţii si clasificare. Definirea poluării solurilor. Identificare, caracterizare, clasificare. Natura şi sursa poluanţilor. Metode de depoluare a solurilor. Sistemul de monitoring al calităţii solurilor. Reglementari interne si internationale in domeniul solurilor.

Eficienta sistemelor de energie
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Consevarea si managementul energiei. Criterii si indicatori de apreciere a eficientei sistemelor de energie. Auditul si bilantul energetic cai de identificare a masurilor de crestere a eficientei energetice. Cresterea eficientei energetice in cladiri. Cresterea eficientei energetice in industrie.

Fezabilitatea proiectelor energetice
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Concepte de baza in analiza economica si financiara. Noţiuni referitoare la preţuri. Criterii de alegere a surselor de finanţare a proiectelor de investiţii. Criterii si indicatori de analiza economica si financiara bazate pe valori actualizate. Criterii de analiza economica si financiara bazate pe analiza costurior de productie. Criterii de analiza ecologice a proiectelor energetice.

Fiabilitate
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Elemente de teoria probabilitatilor. Distributii continue si discrete in analizele de siguranta in functionare si de incertitudine: fiabilitate, disponibilitate, mentenenabilitate. Modelarea fiabilitatii in energetica. Functii de structura, taieturi, ansambluri minimale, diagrame de decizie binara, factori de importanta structurali si probabilisti. Modele stochastice in analizele de fiabilitate si mentenabilitate.

Impactul CTE asupra mediului
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Viaţă – energie – mediu. Centrala termoelectrică – sursă de poluare. Impactul combustibililor asupra mediului. Impactul utilizării energiei nucleare asupra mediului. Diminuarea oxizilor de azot emişi de CTE. Poluarea aerului – soluţii de limitare. Dispersia gazelor poluante evacuate prin coşurile CTE. Impactul apei de răcire şi al tratării apei asupra mediului. Poluarea fonică şi vibraţiile în funcţionarea CTE. Poluarea aerului datorată particulelor. Poluarea aerului din interiorul clădirilor şi la nivelul solului. Efectul de seră şi încălzirea globală. Stratul de ozon. Prevenirea poluării şi evaluarea impactului asupra mediului.

Ingineria si tehnologia reactoarelor nucleare
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Managementul deseurilor solide
(28 ore curs; 14 ore aplicatii). Deşeurile solide. Surse, cantitati, potential energetic, potential poluant.  Deşeurile solide. Surse, cantitati, potential energetic, potential poluant. Caracteristicile principale ale deseurilor urbane. Metode de caracterizare, esantionare. Caracteristicile principale ale deseurilor urbane. Metode de caracterizare, esantionare. Alegerea filierelor de tratare a deşeurilor. Criterii. Alegerea filierelor de tratare a deşeurilor. Criterii. Tehnologii clasice de tratare a deseurilor urbane. Tehnologii clasice de tratare a deseurilor urbane. Tehnologii clasice de tratare a deseurilor urbane. Tehnologii clasice de tratare a deseurilor urbane. Tehnologii noi de tratare a deseurilor urbane. Tehnologii noi de tratare a deseurilor urbane. Analiza de impact şi energetică a deşeurilor. Analiza de impact şi energetică a deşeurilor.

Materiale si tehnologii nucleare
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Introducere in materialele nucleare. Materiale combustibile. Materiale moderatoare si reflectoare. Agenti de racire. Materiale absorbante si de protectie biologica. Materiale constructive: proprietati, tipuri, influenta exploatarii. Betoane.

Microprocesoare şi microcontrolere
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Notiuni introductive, structura unui microcontroler.  Bazele fizice, alimentarea circuitelor numerice, intrari si iesiri. Bazele matematice, functii logice de baza, Diagramele Veitch si Karnaugh. Circuite logice combinationale (CLC), generalitati, scheme de hazard, sumatoare, multiplexoare, implementarea functiilor logice folosind CLC-urile.  Test median. Circuite de memorie. Interfete de comunicare, interfata seriala, sincronizarea, recunoasterea erorilor. Dezvoltarea de programe utilizand limbajul de asamblare.

Partea electrica a centralelor si statiilor II
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Alimentarea în siguranță a consumatorilor din rețeaua de servicii interne RSI /centrale electrice CE. Procese şi scheme de alimentare a RSI. Tehnologia  de alegere corectă a parametrilor TSPL, Rez. Tehnologia selectării corecte a rețelei de cabluri  LEC aferente  RSI. Alegerea corectă a echipamentelor de comutație și măsură din RSI. Depoluarea armonică în cazul schemelor cu utilizare a acţionărilor variabile. Tehnologii şi echipamente adecvate în alimentarea consumatorilor din RSI. Soluţii reale de fiabilizare a alimentării consumatorilor din RSI.

Procese termochimice energetice
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Radioprotectie
(28 ore curs; 14 ore aplicatii). Surse de radiatii nucleare I. Detectori cu ionizare in gaz. Interactia radiatiilor cu substanta Detectori cu semiconductori.Detectori termoluminiscenti. Interactia neutronilor cu substanta. Reactii nucleare folosire in detectia neutronilor. Marimi si unitati dozimetrice. Masurarea dozelor. Dozimetria in fascicule de neutroni si radiatii. Efectele bilogice ale radiatiilor nucleare. Metode de decontaminare    . Calculul dozelor si al ecranelor pentru radiatii si neutroni. Deşeuri radioactive. Deşeuri radioactive. Evaluarea impactului radiologic al deşeurilor radioactive. Modele matematice pentru evaluarea impactului radiologic.Termenul sursă.Calculul cotainerelor ca surse radioactive. Ecuaţiile folosite pentru calcul dozelor încasate de om.Caculul riscului.Combustibil ars. Tratarea deseurilor radioactive. Protectia mediului ambiant. Risc nuclear. Zonare nucleara.Monitori de arie in CNE. Modele pentru esitimarea consecintelor in cazul unui accident nuclear.Calculul de doze. Dozele de intervenţie.Dozele de EC (cloudshine).Doza din EG (groundshine). Doza rezultată din contaminarea pielii. Doza de inhalare.

Reglementari energetice
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Sisteme in CNE
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Clasificarea sistemelor componente ale CNE. Fluxuri de energie si de masa. Sistemele parţii nucleare si clasice. Sistemele moderatorului la CNE Cernavoda. Sistemul circuitului primar la CNE CANDU. Sistemul de producere si transport al căldurii la alte filiere. Sistemele combustibilului nuclear. Ciclul de combustibil. Securitatea nucleara a CNE. Anvelopa si sistemele anvelopei; Sistemele de securitate la CANDU. Riscul nuclear. Amplasamentul CNE; Dispoziţia sistemelor si instalaţiilor in clădirea principala a CNE. Problemele economice  ale CNE. Cost de producere, competitivitate, funcţionarea CNE in piaţa de energie. Probleme actuale si de perspectiva ale energeticii nucleare in lume. Sistemele nucleare de perspectiva apropiată (Generația IV).

Statii si posturi de transformare
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Delimitarea conceptelor staţie de conexiuni  şi de transformare, post de   transformare (PT), punct de alimentare. Cerințele de bază pentru alcătuirea planului general al unei stații electrice. Transformatoare şi autotransformatoare în electroenergetică. Regimuri de funcţionare anormală: incidente în exploatare.    Aspecte caracteristice ale schemelor de principiu ale staţilor. Dispoziţii constructive pentru staţii electrice exterioare cu izolaţia în aer liber. Dispoziţii constructive pentru staţii electrice interioare cu izolaţia în aer liber. Dispoziţii constructive petru posturi de transformare. Staţii capsulate în SF6.    Noţiuni de electrosecuritate şi instalaţii  de legare la pământ.

Surse regenerabile
(... ore curs; ... ore aplicatii).

Tehnologii nucleare nonenergetice
(28 ore curs; 28 ore aplicatii). Introducere. Metode de analiza calitativa si cantitativa a compozitiei chimice. Aplicatii in medicina. Imagerie nucleara. Aplicatii in agricultura. Tehnici de masura in industrie.

Tehnologii performante de producere a energiei
(28 ore curs; 14 ore aplicatii). C.T.E. şi C.E.T. moderne cu ardere internă, cu Turbine cu Gaze (T.G.), folosite ca instalaţii de vârf şi pentru cogenerare. C.T.E. şi C.E.T. moderne cu Motoare cu Piston şi ardere internă (M.P.), folosite pentru producţia distribuită a energiei şi / sau ca instalaţii de siguranţă. C.T.E. şi C.E.T. moderne cu cicluri combinate I.T.G. + I.T.A. şi M.P. + I.T.A., care folosesc exclusiv combustibili superiori. C.T.E. şi C.E.T. cu cicluri combinate gaze – abur, cu amestec de fluide. C.T.E. şi C.E.T. moderne cu C.C.G.A., care utilizează combustibili inferiori. Retehnologizarea C.T.E. şi C.E.T. existente, folosind tehnologii moderne de conversie.

Tehnologii curate
(28 ore curs; 14 ore aplicatii). Tehnologiile curate si dezvoltarea durabila. Tehnologii curate de consum. Tehnologii curate de producere a energiei. Aspecte privind eficienta energetica a tehnologiilor curate. Aspecte privind eficienta ecologica a tehnologiilor curate. Tehnologii curate si recuperative.

Teoria si modelarea instalatiilor termohidraulice
(28 ore curs; 14 ore aplicatii). Consideraţii generale privind modelarea şi simularea instalaţiilor termohidraulice. Modelarea şi simularea schimbătoarelor de căldură monofazice şi bifazice. Modelarea şi simularea instalaţiilor de alimentare şi ardere a combustibilului. Modelarea şi simularea tamburului şi ţevilor coborâtoare. Tehnici de modelarea a ansamblului generatorului de abur. Modelarea şi simularea degazorului termic. Modelarea şi simularea condensatoarelor. Modelarea şi simularea turnurilor de rǎcire. Modelarea şi simularea instalaţiilor de vaporizare şi uscare. Modelarea şi simularea turbinei cu gaze şi turbinei cu abur.

Termohidraulica instalatiilor nucleare
(42 ore curs; 28 ore aplicatii). Proiectarea circuitului primar al unei CNE, consideratii ingineresti. Generarea puterii in reactorii nucleari. Analiza termica a elementului combustibil. Studiul unui canal de combustibil cu curgere monofazica. Elemente de curgere bifazica. Studiul unui canal de combustibil cu curgere bifazica. Fluxul termic critic, puterea critica. Corelatii de transfer de caldura utilizate in analiza reactorilor nucleari. Generatorul de abur. Presurizorul. Sistemul de transport al caldurii CANDU6.

Transportul agentilor energetici (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Generalitati tehnologice. Calculul hidraulic al retelelor de conducte. Calculul termic si de izolatie al retelelor de conducte. Calculul mecanic al retelelor de conducte.