Licenta - Anul II


Dezvoltare durabila (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Conceptul de dezvoltare durabilă – definitii, controverse, conexiuni. Principiile, direcţiile şi componenetele dezvoltării durabile (resurse, producţie, consum). Dimensiunile energetice, ecologice, economice şi sociale ale dezvoltării durabile. Scurt istoric al evolutiei evenimentelor  mondiale privind aparitia si dezvoltarea conceptului de dezvoltare durabila. Integrarea protectiei mediului in politica energetica in contextul dezvoltarii durabile. Resurse naturale (neregenerabile) – rezerve, exploatare, consum. Resurse energetice regenerabile (RER)– alternativa a resurselor naturale neregenerabile. Resurse energetice secundare (RES) - alternativa a resurselor naturale neregenerabile. Tehnologii de producţie şi consum curate – căi de promovare a dezvoltării durabile. Strategii de dezvoltare durabilă. Armonizarea legislatiei in Romania cu legislatia europeana privind protectia mediului.

Energetica generala (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Energia. Energetica. Sistem energetic. Conversia energiei. Realizarea unei lucrări de informare-documentare.

Impactul energiei asupra mediului (... ore curs; ... ore aplicatii).

Metode numerice (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Familiarizarea cu metodele numerice de rezolvare a ecuatiilor algebrice si transcendente, a ecuatiilor diferentiale ordinare, a sistemelor de ecuatii liniare. Familiarizarea cu metodele numerice de aproximare a functiilor. Familiarizarea cu metodele numerice de integrare si derivare. Dobandirea cunostiintele necesare dezvoltarii algoritmilor de calcul si a programelor Matlab pentru metodele numerice prezentate la curs.

Producerea, transportul si utilizarea energiei (... ore curs; ... ore aplicatii).

Transfer de caldura si masa (28 ore curs; 42 ore aplicatii). Definiţii. Noţiuni generale. Conducţia termică. Convecţia termică. Radiaţia termică. Intensificarea transferului de căldură. Transferul de masă