Licenta - Anul I


Informatica (14 ore curs; 28 ore aplicatii). Introducere in Matlab. Familiarizarea studentilor cu interfata grafica a programului. Declararea variabilelor, realizarea si executarea scripturilor, definirea functiilor. Operatii aritmetice si logice cu vectori in matlab. Prelucrarea datelor dintr-un vector. Operatii aritmetice cu matrici in Matlab. Realizarea graficelor in format 2D, 3D utilizand ca date de intrare un fisier de date sau o functie predefinita. Introducere in LabView. Familiarizarea studentilor cu interfata grafica a programului. Declararea variabilelor, realizarea si executarea scripturilor. Prelucrarea semnalelor, utilizarea blocurilor predefinite in LabView. Utilizarea unei placi de achizitii de date si prelucrarea datelor in timp real. Notiuni introductive privid suita de programe Microsoft office: Word, Power Point,  Excel, Access.