Baza materiala  didactica si de cercetare


Pentru pregătirea profesională a studenţilor, Departamentul de Produce si Utilizare a Energiei asigură o bază materială corespunzătoare reprezentată de amfiteatre dotate cu aparatură multimedia şi săli pentru lucrări de laborator şi cercetare dotate cu aparatura necesară efectuării aplicaţiilor practice şi īnvăţării tehnicilor şi metodelor ştiinţifice de analiză.

Nivelul de dotare al laboratoarelor didactice şi de cercetare īndeplineşte cerinţele cantitative şi calitative corespunzătoare exigenţelor minime şi este corelat cu fişele disciplinelor din programa de īnvăţămānt.

Sălile de predare au īn dotare echipamente tehnice de īnvăţare-predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. Laboratoarele didactice ale disciplinelor dispun de aparatura şi mijloacele didactico-ştiinţifice care permit desfăşurarea activităţilor aplicative corespunzător exigenţelor actuale la nivelul unui īnvăţămānt modern, inclusiv pentru disciplinele care necesită utilizarea calculatorului. La nivelul facultăţii există soft-uri cu licenţă utilizate īn scop didactic.

Spaţiile de cercetare sunt constituite din laboratoarele didactice concepute pentru a permite activităţi didactice şi specifice cercetării ştiinţifice.