Laboratorul Surse Regenerabile de Energie si Mediu


Laboratorul este destinat lucrarilor de cercetare si didactice in domeniul caracterizarii termo-fizico-chimice a substantelor solide si reproducerii la scara laborator si pilot semi-industrial a proceselor termo-chimice de piroliza, gazeificare si combustie aplicate produselor solide divizate precum si produselor solide in suspensie tip namol. Laboratorul dispune de aparatura de ultima generatie pentru analize de cromatografie – spectrometrie de masa, spectrofotometrie cu absorbtie atomica si UV vizibil, spectrofotometrie FT-IR, calorimetrie, termogravimetrie.

Dotare laborator:

  • Stand co-combustie, piroliza, gazeificare integrata. Reactor rotativ incalzit electric zonal. Capacitate pana la 30 kg/h. Temperatura de lucru pana la 1000șC.

  • Stand co-combustie, gazeificare. Reactor pat fluidizat circulant. Capacitate pana la 10 kg/h. Temperatura de lucru pana la 900șC (in sectiunea secundara de ardere). Modul captare CO2 utilizand amine.

  • Cuptor calcinare model Nabertherm. Pentru determinarea fractiei de volatile, carbon fix si inerte in combustibilii solizi. 5 rampe de incalzire. Temperature de lucru pana la 1100șC.

  • Cuptor tubular conceptie proprie pe structura Nabertherm. Pentru reproducerea proceselor de piroliza, gazeificare si combustie la nivel laborator. Capacitate pana la 100g. Posibilitate injectie aer / oxigen / azot / vapori de apa. Posibilitate extractie gaze de proces, gudron.

  • Calorimetru. Echipament pentru determinarea puterii calorifice superioare a substantelor solide si lichide model IKA 200.

  • Analizor gaze de ardere model Testo 350xl. Echipament pentru masurarea compozitiei gazelor provenite din arderea diferitilor combustibili conventionali. Sistem de masurare cu celule electro-chimice.

  • Cromatograf GC-MS model Shimadzu. Echipament pentru determinarea cantitatitativa si calitativa a compozitiei gazelor si lichidelor prin separarea compusilor unui amestec si impact de electroni.

  • Analizor termogravimetric diferential TG-DTA model Perkin-Elmer. Echipament pentru determinarea variatiei masei combustibililor solizi si a fluxurilor de caldura functie de procesul termic la care sunt supusi.