Laboratorul Partea Electrica a Centralelor si Statiilor Electrice


Laboratorul contine un model dinamic de sistem electroenergetic – amenajat pe circa 600 m2 . Acesta a fost proiectat, construit și pus în funcțiune în anul 1971 de către cadrele didactice care au facut parte din colectivul de Instalații Electrice pentru Centrale și Stații - catedra de Centrale Electrice (astăzi Departamentul de Producere și a Utilizarea Energiei), sub îndrumarea profesorului emerit Constantin Dinculescu.

În mare măsură, sistemul energetic din laborator este construit la scară industrială, dar totodată este dotat cu facilităţile unui instructiv laborator didactic în cadrul căruia studenţii îşi pot forma un mod de a gândi şi de a acţiona eficient în instalaţiile sistemului energetic naţional.  Inerent,  el a fost realizat cu echipamente specifice deceniului 7, echipamente produse în cea mai mare parte de către industria de atunci din România. Din motive de protecţie a muncii, tensiunea de lucru este 3 x 400Vc.a.

Laboratorul are o valoare excepţională şi a stat la baza intemeierii unei şcoli privind rolul extrem de important al gândirii economice în concepţia şi exploatarea instalaţiilor electroenergetice. Contribuţia profesorilor, dintre care îi amintim pe Ioan Stefănescu Radu, Dimitrie Leonida, Constantin Dinculescu, Martin Bercovici, Pavel Buhuş, Alexandru Selischi, Mihaela Iordache, Călin Mucichescu, Gheorghe Comănescu, Basarab Guzun a fost esenţială pentru formarea şi consolidarea în ţară şi în lume a prestigiului şcolii energetice româneşti.

In prezent contine:

 • 5 surse de energie electrică (4 generatoare sincrone de 15-20 kVA) si un racord la sistemul electroenergetic national (SEN);

 • 28 celule electrice de medie tensiune de diferite tipuri, grupate în 4 staţii electrice dotate cu echipamente de comutatie de 10 - 20 kV:

  • staţia A este o staţie electrică de 10 kV cu sistem dublu de bare colectoare, unul secţionat. Aceasta este echipată cu 11 celule electrice zidite;

  • staţia B, complet modernizată, este o staţie electrică de 20 kV cu un singur sistem de bare colectoare nesecţionat. Cele 5 celule, echipate cu întreruptoare cu comutaţie în vid (VD4-ABB), sunt dotate cu echipamente secundare complexe bazate pe tehnologie numerică (acestea realizeaza toate comenzile la intreruptor, asigura protectiile necesare, monitorizeaza functionarea intreruptorului si permit actionarea sa prin intermediul calculatorului).

  • staţia C este o staţie electrică de 20 kV cu sistem dublu de bare. Ea este echipată cu 6 celule electrice prefabricate tip ICMP 7;

  •  staţia D este o staţie electrică de 20 kV cu sistem simplu de bare şi bară de ocolire. Ea este echipată cu 5 celule electrice prefabricate de tip ICMP 7;

 • 5 modele de linii electrice cu lungime reglabilă, ale căror caracteristici constructive sunt simulate cu ajutorul elementelor de circuit concentrate (inductanţe şi capacitoare reglabile);

 • Sistem de consumatori (motoare asincrone, rezistoare de putere, inductante etc.)

 • Un punct de dispecerat energetic care are în componenţă:

  • Un panou sinoptic (în centrul sălii) pe care se prezintă schema electrică monofilară reală a minisistemului electroenergetic, precum şi aparate de măsură care indică valorile parametrilor electrici în punctele semnificative.

  • Un pupitru de comandă (in faţa panoului sinoptic) echipat cu aparate de măsurare, chei de comandă, indicatoare de poziţie şi sincronoscop. Pupitrul permite acţionarea şi supravegherea echipamentelor primare care alcătuiesc minisistemul energetic.

  • Un model de sistem prevazut cu instalatii de circuite secundare care asigura comanda si semnalizarea la distantă a pozitiei aparatelor de comutatie, comanda grupurilor electrogene, măsurarea parametrilor electrici, blocajul tehnologic contra manevrelor gresite, protectia circuitelor primare în cazul aparitiei defectelor, automatizări uzuale folosite în centrale si statii electrice (AAR, RAR).

 • Instalatie de producere voită a defectelor, cu ajutorul căreia se poate provoca orice tip de defect în puncte prestabilite ale modelului de sistem.

 • Medii de dezvoltare, modelare, simulare, software: MATLAB, Simulink, Symbolic Math Toolbox.

 • Camera de termoviziune.

 • Sistem informatic de tip SCADA dedicat instruirii studenţilor, pe condiţii tehnologice reale din SEN. Aplicaţiile informatice şi educaţional informatice utilizează un complex de aplicaţii software cu scopul de simulare a instalaţiilor din cadrul staţiilor electrice dotate cu echipamente de comandă, control şi de potecţie clasice şi/sau numerice şi de testare a unor situaţii de defect şi a efectului acestora asupra echipamentelor din staţiile electrice

Valoarea sa practică a constat și constă în :
 • posibilitatea familiarizării viitorilor ingineri energeticieni cu instalații reale, specifice diferitelor tipuri de stații de medie tensiune aflate în exploatare în țara noastră; la momentul punerii în funcțiune laboratorul conținea trei tipuri constructive de celule de stații de medie tensiune;

 • posibilitatea efectuării de manevre în stațiile electrice, în condiții identice cu cele din exploatare, dar cu un grad ridicat de siguranța atât pentru studenți cât și pentru instalații; laboratorul a fost gândit cu trei categorii de scheme de conexiuni dintre care o schema este specifică doar instalațiilor cu tensiuni înalte ( schema cu un sistem de bare colectoare si bară de ocolire); de remarcat faptul că studenții pot efectua, în condiții asemănătoare cu situațiile reale, inclusiv manevrele de cuplare în paralel cu sistemul electroenergetic a generatoarelor unei centrale electrice;

 • realizarea unor regimuri anormale de funcționare și testarea modalităților de rezolvare a lor: scurtcircuite, puneri la pământ monofazate în rețele cu neutrul izolat, pendulații ale generatoarelor cuplate în paralel cu sistemul etc.;

 • studierea atât a modului de realizare cât și de funcționare reală a unor automatizări foarte cunoscute ca AAR si RAR.