Laboratorul Informatica (ELa 101)


Website: Laborator Informatic

Laboratorul de Informatica si Metode Numerice, infiintat cu scopul de a asigura asistenta stiintifica la cele mai inalte standarde universitare in domeniul informaticii, modelarii, controlului automatizat al proceselor si al statisticii este un complement necesar finalizarii muncii didactice si de cercetare in specializarile facultatii noastre. Dotat cu echipament de ultima ora, Laboratorul de Informatica si Metode Numerice este un mediu de lucru adecvat, cu un standard tehnologic nu numai pentru formarea initiala si continua a studentilor pe de o parte, dar si a cadrelor didactice, pentru organizarea si demararea de cursuri cu/pe suport electronic care sa corespunda integral cerintelor si standardelor universitare internationale, pe de alta parte. Baza de echipamente cuprinde o retea de 8 calculatoare multimedia de ultima generatie, deservita de un server de mare capacitate care permite: un trafic de date corespunzator; protectia si securitatea datelor; procesare in timp real; acces rapid la Internet plus o imprimanta de retea, dispozitive multifunctionale (scanner, copiator) etc., totul in ideea desfasurarii activitatilor didactice si de cercetare. 

Ca modalitate de valorificare a existentei retelei de calculatoare multimedia in laboratorul de informatica punctam:

  • extinderea ofertei educative on-line

  • editarea de publicatii electronice (CD-uri, cursuri pe Internet);

  • de a oferi servicii de date, de comunicatii si acces Internet tuturor departamentelor;

  • administrarea paginii web a departamentului;

  • administrarea paginii web a facultatii;

  • elaborarea si implementarea politicii de informatizare a administratiei in colaborare directa cu colectivul laboratorului;

  • gestionarea globala la nivel de facultate a resurselor prin realizarea unor baze de date concepute pe tematici si care sa permita echipei manageriale un management performant;

  • gestionarea eficienta a infrastructurii informatice de care dispune facultatea prin utilizarea de cadre specializate pentru administrarea/intretinerea sistemului informatic distribuit si reorganizarea pe baza de proiecte a retelei de calculatoare;

  • sa acorde avizul de specialitate in achizitiile si service-ul la tehnica de calcul.