Laboratorul Centrale Electrice si Termoficare


Laboratorul de Centrale Electrice si Termoficare (CET Laborator) este un ansamblu de instalatii de tip industrial cu scopuri de invatamant, cercetare si productie adaptat penstru studentii facultatii de Energetica. Laboratorul permite totodata efectuarea unor stagii de practica eficiente pentru studentii facultatii de Energetica si asigura principalele servicii energetice pentru platforma Universitatii Politehnica din Bucuresti prin livrarea de energie electrica, caldura, aer comprimat, apa industriala, tratata si racita.

Ansamblul este constituit dintr-o centrala electrica de termoficare, special conceputa si amenajata ca laborator este alcătuită din două motoare termice Jenbacher de 800 de kW fiecare, trei cazane Hoval cu 6800 de kW, un punct de pompare şi un ansamblu de pregătire a apei de adaos.

Energia electrica livrata acopera nevoile Universitatii Politehnica din Bucuresti, productia suplimentara fiind injectata in reteaua orasului Bucuresti, fata de dispecerul careia centrala este subordonata operativ.

Laboratorul este dotat cu totalitatea instalatiilor reprezentative dintr-o centrala termoelectrica moderna si anume:

Sala 1:  Sala de comanda dotata cu trei calculatoare pe care sunt instalate programe de achiziție de date și un monitor tip plasma pentru redarea comportării echipamentelor centralei, īn timp real.

Activități desfășurate:

  • Achiziție de date in timp real si realizarea de grafice ale variației parametrilor de funcționare a CET UPB, cu ajutorul a 3 calculatoare (PC) avānd drept interfața schema sinoptica a centralei si a fiecărei instalații din componenta sa;
  • Programarea modului de funcționare a instalațiilor din centrala;
  • Monitorizarea și īnlăturarea avariilor din CET UPB.

Sala 2: Sala cazanelor, compusa din 3 Cazane de apa fierbinte (CAF), HOVAL, a cate 6800 kW fiecare, 2 pompe de apa calda pentru perioada rece și 2 pompe de apa calda pentru perioada calda, stația de tratare a apei de adaos, butelia de rupere a presiunii și aparatele de măsura aferente echipamentelor.

Activități desfășurate:

  • Măsurarea debitelor de agent termic și a puterii termice livrate cu ajutorul celor trei cazane de apa fierbinte și a consumului de gaz natural, cu scopul de a realiza bilanțul termic al cazanelor.
  • Măsurarea debitelor,temperaturilor si puterii termice livrate pe cele 2 magistrale pentru realizarea bilanțului energetic pe īntreaga centrala.

Sala 3: Sala motoarelor se compune din cele 2 motoare cu ardere interna, a cate 800 kW fiecare, recuperatoarele de căldura din circuitul de răcire al motoarelor și aparatele de măsura aferente echipamentelor.

Activități desfășurate:

  • Măsurarea debitelor de apa de răcire, de gaze de ardere, a temperaturilor tur și retur, a puterilor termice livrate prin apa de răcire către rețeaua de termoficare;
  • Măsurarea debitelor de combustibil consumat de fiecare motor īn parte (gaz natural) și a compoziției gazelor evacuate;
  • Măsurarea debitelor puterii electrice produsa și livrata la bornele generatoarelor electrice.