Sefi de catedra (1948 - prezent)


Constantin Dinculescu
1948-1968
Ion D. Stancescu
1968-1973
Nicolae Gheorghiu
1973-1977
Ion Gh. Carabogdan
1977-1990
Aureliu Leca
1990
Virgil Musatescu
1990
Adrian Badea
1991-2000
Victor Athanasovici
2000-2003
George Darie
2003-2008
Horia Necula
2008-2016
Cristian Dinca
2016-prezent


Mic Istoric

Catedrele, ca unitati colective de baza in invatamantul superior cu sarcini formative, educative, metodice si de cercetare, au fost infiintate in anul 1948 pe baza Legii Reformei Invatamantului, care a structurat intregul proces de invatamant din Romania.

Datorita numarului din ce in ce mai mare de studenti si ca urmare, de cadre didactice, precum si a diversificarii cursurilor acoperite, in anul 1966 din catedra de Centrale si Retele Electrice (infiintata in anul 1949) se formeaza trei catedre si anume: "Catedra de centrale electrice", "Catedra de retele electrice" si "Catedra de automatizari".

Dupa mutarea in noul local al Institului Politehnic Bucuresti (actuala Universitatea Politehnica din Bucuresti), Catedra de Centrale Electrice dispunde de noi si moderne laboratoare, precum si de o puternica baza materiala de invatamant-cercetare-productie constituita dinntr-o centrala electrica-laborator. In martie 1985, catedrele de centrale si retele electrice s-au unificat, constituind Catedra de Centrale si Retele Electrice.

In anul 1990 Catedra de Centrale si Retele Electrice se desface in doua catedre: "Catedra de Retele Electrice" si "Catedra de Centrale Electrice si Energetica Industriala".

In prezent, catedra are denumirea de Catedra de Producere si Utilizare a Energiei (2005), iar in anul 2011, ca urmare a noii legii a educaţiei naţionale nr. 1/2011, termenul de Catedră este Ón locuit cu cel de Departament. In structura actuală, cadrele didactice şi personalul tehnic sunt organizate Ón şase colective: Centrale Termoelectrice, Echipamente şi Instalaţii Termice; Echipamente şi Instalaţii Electrice, Energetică Nucleară, Utilizarea Energiei Termice şi Surse Regenerabile de Energie şi Mediu.