Proiecte CNCSISPlatforma „Surse de energie regenerabile si dezvoltare durabila”, cu acronimul PREDUR,  are in vedere consolidarea in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a doi piloni in domeniile Energie – Mediu, domenii de o importanta majoră pentru formarea generatiei ce va asigura dezvoltarea Romaniei in contextul societatii bazate pe cunoastere.
Proiect IENAS (Impactul instalatiilor de producere a energiei asupra sanatatii populatiei). Obiectiv general proiect: Stabilirea unor metodologii si criterii care vor putea fi utilizate in vederea evaluarii impactului asupra sanatatii populatiei rezultat de la instalatiile de producere a energiei.
Studiul proceselor termo-chimice de piro-gazeificare secventiala pentru conversia in energie a deseurilor organice cu proprietati combustibile reduse - Proiect RU-TE89 (Tinere Echipe). Proiectul isi propune constituirea unui nucleu de cercetare in domeniul proceselor termo-chimice alternative combustiei, de tip piroliza si gazeificare secventiala integrata, cu aplicatie in valorificarea energetica a combustibililor regenerabili de suprafata de tip deseu si biomasa caracterizati prin proprietati combustibile reduse si grad de eterogeneitate ridicat, nevalorificabili prin procedee clasice de ardere – ciclu Rankine-Hirn.NewsLetter!

Te rugăm introdu numele si e-mail-ul aici.

Digital Newsletter

Pentru dezabonare click here ».