Cercetare Stiintifica


În societatea bazată pe cunoaştere ce caracterizează spaţiul european şi internaţional, Departamentul de Producere si Utilizare a Energiei îşi propune să devină un jucător important la nivel naţional şi internaţional, generând şi transferând cunoştinţe prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare care să aducă elemente de complementaritate şi abordări de nişă în spaţiul internaţional al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  Membrii departamentului - cadre didactice si cercetatori - sunt specializati in diverse domenii ale energeticii, astfel incat lucrarile de cercetare elaborate au o tematica larga, tratand aspecte legate atat de productia, cat si de transportul, distributia si utilizarea energiei.

Baza materiala dezvoltata, precum si posibilitatile de calcul existente in departament permit parcurgerea  tuturor etapelor cercetarii si anume de  la conceptie, prin experimentare si proiectare pana la aplicarea rezultatelor obtinute in practica.

Principalele directii in cadrul lucrarilor de cercetare stiintifica elaborate de departament sunt prezentate in continuare:
  • Dezvoltarea structurilor de cercetare,
  • Înfiinţarea si modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact,
  • Infiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat facultatii,
  • Atragerea, dezvoltarea si mentinerea resursei umane inalt calificate,
  • Susţinerea publicării rezultatelor cercetării in jurnale si conferințe de prestigiu,
  • Susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de facultate,
  • Susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă,
  • Dezvoltarea capacităţii şi competenţelor facultăţii în activitatea de transfer tehnologic.


NewsLetter!

Te rugăm introdu numele si e-mail-ul aici.

Digital Newsletter

Pentru dezabonare click here ».