Proiecte CEEX


Proiectul TECEBAC (Dezvoltarea de tehnologii curate de producere a energiei pe baza de carbune)  urmareste o abordare integrala a reducerii poluarii atmosferice cauzata de centralele termoelectrice pe carbune, cu aplicare la cazul concret al lignitului romanesc. In acest sens se are in vedere reducerea emisiei de CO2, NOx, SO2 si pulberi din gazele de ardere evacuate in atmosfera cresterea eficientei de producere a energiei electrice in centralele termoelectrice, precum si reducerea impactului produs de depozitele de zgura si cenusa. Rezultatul estimat este dezvoltarea unor tehnici si tehnologii care sa permita o utilizare "curata" si eficienta a lignitului romanesc. 
Proiectul INTEC (Promovarea Integrarii in Programe si Retele Europene de Cercetare si Dezvoltarea Parteneriatului International in Domeniul Tehnologiilor Curate pe Carbune) urmareste sa realizeze activitati de promovare care sa duca la cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stiintifice romanesti, cresterea competentelor si a potentialului de cercetare, a programelor de cercetare din Romania, in scopul cresterii gradului de corelare si integrare in Aria Europeana de Cercetare, in programele europene si internationale de cercetare.      
Proiectul RENET (Retea Europeana de Cercetare Integrata in domeniul Surselor Regenerabile de Energie) urmareste sa realizeze activitaţi de promovare care sa duca la cresterea vizibilităţii internaţionale a comunităţii stiinţifice românesti, cresterea competenţelor si a potenţialului de cercetare in scopul cresterii gradului de corelare si integrare in Aria Europeana de Cercetare. Proiectul va desfasura activităţi de sprijin pentru dezvoltarea partneriatului stiinţific si tehnologic dintre instituţiile de cercetare din România si structurile de cercetare similare din UE si va intări colaborarea stiinţifica si tehnologica pe termen lung, in aria tematica propusa.
Proiectul ECOENCOMB (Cercetari privind cresterea eficientei producerii combinate de energie-cogenerare, trigenerare de putere mica) este centrat pe promovarea noilor concepte privitoare la alimentarea descentralizata cu caldura si/sau frig si energie electrica, utilizand tehnologiile specifice de cogenerare si trigenerare de mica si medie anvergura. Acest concept este promovat de UE si recomandat – prin multiple Directive – tarilor membre sau in curs de aderare. Ele au puternice influente pozitive sub aspectul eficientei tehnice, economice, al reducerii poluarii mediului si social, prin reducerea facturii utilitatilor energetice la nivelul tuturor categoriilor de consumatori (urbani, tertiari si agricoli).
Proiectul SEREFEN (Cercetari pentru stabilirea celor mai bune practici pentru promovarea eficientei energetice si surselor regenerabile de energie in comunitatile locale si la intreprinderile mici si mijlocii) are trei direcţii principale de acţiune : creşterea eficienţei energetice în procesele industriale, creşterea eficienţei energetice în clădiri, creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi de colectivităţile locale. Prin ponderea din ce în ce mai mare pe care IMM-urile o au în economia naţională, precum poziţia pe care colectivităţile locale o au în cadrul unei administraţii din în ce mai descentralizate, proiectul este pe deplin justificat.NewsLetter!

Te rugăm introdu numele si e-mail-ul aici.

Digital Newsletter

Pentru dezabonare click here ».