Adrian Badea (1991-2000)

STUDII:

Am absolvit facultatea de Energetică, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, īn anul 1968 cu media 9,60 şi nota 10 la examenul de diplomă.    La absolvirea facultăţii am fost repartizat ca asistent stagiar la Catedra de Centrale electrice din Facultatea de  Energetică,a Institutului Politehnic Bucuresti,  colectiv īn care īmi desfăşor de la acea dată, neīntrerupt activitatea, parcurgand toate gradele didactice: sef de lucrari (1975), conferintiar (1990), profesor (1992), conducator de doctorat (1996).

ACTIVITATE DIDACTICA :

Īn primii ani de activitate ca asistent stagiar am condus activităţi de seminar, proiect şi laborator la disciplinele „Instalaţii termice industriale”, „Centrale termoelectrice”, „Termotehnică industrială şi termoficare”, „Teoria reactorilor nucleari”, „Reţele termice şi hidropneumatice” , fiind o perioadă īn care am căutat să acumulez cāt mai multe cunoştinţe īn domeniul termoenergetic.

Īn perioada doctoranturii (1970 – 1973) la Institutul Energetic din Moscova, alături de activitatea de cercetare, am condus şi o serie de lucrări de laborator şi activitate de cercetare proiectare a unor studenţi din anii terminali.

La īntoarcerea īn ţară am primit imediat sarcini de predare la disciplina „Instalaţii termice industriale” pentru cursurile de subingineri zi şi seral, din  anul 1990 preluānd si cursul de la ingineri. Pentru aceste discipline am căutat să-mi aduc un aport la modernizarea conţinutului activităţilor didactice, elaborānd un curs la disciplina  „Instalaţii termice şi industriale” publicat īn IPB şi făcānd parte din colectivul de elaborare a cărţii „ Instalaţii termice industriale” , publicat īn Editura tehnică īn anul 1976. In anul 2007 am coordonat colectivul de realizare a lucrarii monografice „Echipamente şi Instalatii Termice” publicată la Editura Tehnică. Am contribuit la fondarea  laboratorului  de „Instalaţii termice industriale” in anul 1975 si la modernizarea continua a acestuia . Astfel in 1979 in cadrul laboratorului s-a realizat un sistem ierarhic de conducere asistat de calculator,EDUCIB, fiind printre primele laboratoare de acest tip din ţară. Modernizări ulterioare s-au realizat īn anii 1993,2001,2005.

Pentru aceeaşi disciplină m-am preocupat şi de elaborarea unor culegeri de probleme, făcānd parte din colectivul care a elaborat lucrarea „ Instalaţii termice industriale – Probleme pentru ingineri”, publicată, īn două volume, de Editura tehnică īn anul 1982 si am elaborat primele indrumare de laborator şi proiect.

Din anul 1980 am īnceput să predau şi cursul de „Transfer de căldură şi masă”, domeniu īn care mi-am susţunut şi teza de doctorat īn anul 1973. Pentru această disciplină am contribuit la apariţia cursului cu acelaşi nume, publicat īn Editura Didactică şi Pedagogică īn anul 1982. Īn acelaşi domeniu, mi-am adus contribuţia la elaborarea lucrării monografice „Transferul de căldură, masă şi impuls īn industrie”, publicată īn Editura tehnică , tot īn anul 1982, iar īn anul 2005, am publicat la Editura Academiei, ca unic autor,  cartea „Bazele transferului de caldura si masa”. Si pentru aceasta disciplină m-am preocupat de realizarea unui laborator modern care să permită studenţilor o mai bună īnţelegere a proceselor de transfer termic.

Tot īn aceleaşi domenii am făcut parte din colectivul de elaborare a lucrării „Analiza proceselor şi sistemelor termoenergetice” tipărit la Editura tehnică in 1990.

Avānd numeroase preocupări īn studiul proceselor termo-hidraulice  şi instalaţiilor din centralele nuclearo-electrice, am făcut parte din colectivul de elaborare a lucrărilor „Centrale nuclero-electrice. Probleme” şi „Procese şi instalaţii termice īn centralele nuclearo-electrice”, publicate de Editura Didactică şi Pedagogică.

Una dintre preocupările importante pe care le+am avut īn calitate de şef de catedră a fost modernizarea şi exploatarea Centralei Electrice de Termoficare CET laborator, al cărui director am fost şi care a asigurat o bază de formare a studenţilor unică īn ţară, asigurānd parţial şi furnizarea de energie electrică ţi termică universităţii. Din păcate  datorită modificării preţurilor gazului natural şi vechimii instalaţiilor existente,  īn anul 2001 centrala a fost oprită. După alegerea ca prorector am lansat un amplu program de modernizare energetică  a universităţii, refăcānd īn īntregime toate punctele termice şi de distribuţie, īnlocuind īntreaga reţea de transport a apei fierbinţi cu conducte preizolate şi mai ales realizānd o nouă centrală de cogenerare de īnaltă eficienţă, dotată cu două motoare termice īn cogenerare şi trei cazane de apa fierbinte performante. S-a reuşit astfel redeschiderea laboratorui de centale electrice şi acoperirea īn īntregime a necesarului de căldură şi electricitate a campusului „ Noul Local” al universităţii. Centrala este legată la sistemul electroenergetic al Bucureştiului şi la reţeaua RADET.

Din  anul 1974 am coordonat activitatea cursului postuniversitar de „Termoenergetică”, căruia i-am diversificat continuu preocupările.  La programul „Utilizarea raţională a energiei termice la consumatori. Recuperarea resurselor energetice secundare” am avut din anul 1974, īn mod continuu prelegeri, făcānd parte şi din colectivul de elaborare a cursului postuniversitar „Utilizarea raţională a energiei īn industrie” apărut  īn anul 1980, īn două volume,īn cadrul IPB. Tot pentru sprijinirea activităţii de pregătire postuniversitară am elaborat īn colaborare şi cartea „Valorificarea resurselor secundare īn industrie”, publicată de Editura tehnică īn anul 1985 şi am făcut parte din colectivul de elaborare a amplei lucrări „Bilanţuri energetice. Probleme” , apărută īn cadrul aceleiaşi edituri īn anul 1986.

Pentru perfecţionarea pregătirii inginerilor termoenegeticieni am organizat şi numeroase cursuri de pregătire īn īntreprinderi şi instituţii din Bucureşti şi din ţară.

Experienţa didactică  şi de cercetare īn domeniul instalaţiilor termice industriale am utilizat-o şi prin participarea la elaborarea lucrării monografice „Manualul inginerului termo-tehnician”, publicată īn anul 1986, de către Editura tehnică.

Din 1995 sunt directorul Centrului de formare continuă Energie –Mediu, unul dintre cele mai active centre ale UPB, acreditat de ARCE şi ANRE pentru formarea managerilor energeticii, auditorilor energetici şi electricienilor.

Pentru īnceperea programului de pregătire generală a personalului cu studii superioare de la CNE Cernavodă, am contribuit la traducerea şi adaptarea a 81 manuale CANDU canadiene, īn cadrul filialei ISPE din Catedra de Centrale şi reţele electrice din IPB, al cărui şef am fost  de la īnfiinţarea ei īn anul 1986. De asemenea am contribuit la īntocmirea planului de īnvăţămānt pentru această formă de īnvăţămānt şi am fost coresponsabil al contractului de şcolarizare a primelor 3 serii de specialişti pentru CNE Cernavodă, fiind totodată titularul disciplinei de „Termodinamică”.

Īn cursul anului 1989 am revizuit şi adaptat la condiţiile din ţara noastră trei manuale pentru disciplina „Căldură şi termodinamică”, iar īn anul 1988 am fost coautor al cursului „Termodinamică” multiplicat īn IPB pentru aceeaşi formă de pregătire.

Incepand din anul 2010 sunt directorul proiectului POSDRU CONCORD, care isi propune stabilirea unei retele nationale de formare continua a personalului didactic din īnvăţămāntul preuniversitar tehnic si profesional. In acest scop in 4 universitati tehnice din ţară : UPB, UP Timişoara, UT Iaşi şi UT Cluj Napoca, s-au realizat centre de formare si s-au acreditat 11 programe de formare, elaborand 65 de cursuri specializate.

In calitaţile de sef de catedra (1990-2000), decan (2000-2006), prorector (2006- in prezent) am avut o contributie importanta la restructurarea cursurilor de licenta, introducerea cursurilor de master si a sistemului de credite transferabile, precum si la modificarea curiculei universitare īn concordanţă cu cerinţele angajatorilor, pentru asigurarea competenţelor necesare pentru īncadrarea rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor. In acelaşi scop am lansat un program POSDRU  de restructurare a practicii productive  a studentilor de la cursurile de licenta, trecāndu-se la o practică individuală cu durata de 12 săptămāni. La acest program participă şi universităţile din Tārgovişte şi Sibiu.

In perioada 1993-2001 am fost coordonator/contractor la trei contracte TEMPUS īn domeniile eficienţei energetice, radioprotecţiei şi formării continue in energetică şi protecţia mediului. La aceste programe au participat peste 15 universităţi sau instituţii din Romānia, Franţa, Spania,Italia,Belgia,  Marea Britanie, realizānd o deschidere a universitătii noastre către universităţi de prestigiu din UE. Ulterior am coordonat 5 programe SOCRATES cu universităti din Franţa şi Italia. In aceeiaşi perioadă am avut stagii de cercetare la ADEME Franţa, Centre d’etudes Nucleaires din Grenoble, Ecole des Mines de Paris, Conservatoire Nationale d’Artes et Metiers Paris, INSA Lyon, Universitatea din Trento-Italia, Centre d’etudes Nucleaires de Mol - Belgia, Centrul de cercetari energetice CIEMAT- Madrid .

ACTIVITATE STIINTIFICA :

Activitatea ştiinţifică am īnceput-o īncă din timpul studenţiei, cānd am elaborat o lucrare privind recuperarea căldurii gazelor de ardere evacuate din cazanele de abur, care a obţinut Premiul I la Sesiunea  cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

Īn primii ani după absolvirea facultăţii, īn cadrul catedrei am elaborat o lucrare de analiză a posibilităţilor utilizării ciclurilor cu turbine cu gaze pentru termoficare. Īn aceeaşi perioadă, īmpreună cu doi cercetători de la ICEMENERG m-am preocupat de realizarea unei instalaţii pentru īncercări mecanice la temperaturi criogenice. Rezultatele obţinute le-am publicat īn revista „Construcţia de maşini” şi le-am comunicat īn cadrul IPB şi ICEMENERG. Instalaţia realizată am propus-o pentru brevetare la OSIM. Tot īn această perioadă am elaborat īn colaborare cu ICEMENERG un studiu al posibilităţilor utilizării turboagregatelor cu puteri de 50 MW īn regim de semibază. Rezultatele obţinute le-am publicat īn revista „Energetica”.

Īn perioada 1970 – 1973, īn cadrul doctoranturii, la Institutul Energetic din Moscova, catedra de Centrale nuclearoelectrice, sub conducerea profesorului N.G. Rassohin, am studiat experimental procesul de īnrăutăţire (criză) a schimbului de căldură la fierberea apei īn canale inelare şi cu fascicole de ţevi. Īn urma acestei cercetări am obţinut īn anul 1973 titlul ştiinţific de  „Candidat īn ştiinţe tehnice”, echivalat la noi īn ţară cu titlul de „Doctor  inginer”. Rezultatele acestei cercetări le-am publicat şi comunicat atāt īn ţară cāt şi īn URSS, precum şi la un simpozion internaţional CAER. Ele au fost bine apreciate de numeroşi cercetători de prestigiu din ţara noastră, din URSS şi RDG, fiind cuprinse īn studii bibliografice şi cărţi publicate pe aceste probleme īn URSS şi la noi īn ţară.

La īntoarcerea īn ţară am īnceput o serie de cercetători īn domeniul utilizării raţionale a energiei termice īn industrie, realizate īn special pe bază de contracte de cercetare şi aplicate nemijlocit īn īntreprinderi.

Am studiat astfel probleme ale colectării şi returnării condensatului, ale recuperării resurselor energetice secundare cu potenţial termic coborāt, ale utilizării pompelor de căldură, ale optimizării degazoarelor termice. Rezultatele obţinute, care au fost publicate şi comunicate īn ţară, au servit la reducerea consumurilor de energie īn īntreprinderi ca : Policolor, Ţevi sudate, CIMUIU, Select;  Fabrica de Hārtie Buşteni şi Constanţa, Sicomed, CESAROM, etc., precum şi la realizarea şi omologarea la noi īn ţară a degazoarelor cu şuviţe şi barbotare, printr-o colaborare cu Īntreprinderea Vulcan şi CUG Cluj Napoca.

Un alt domeniu de cercetare pe care l-am abordat a fost cel al optimizării recuperatoarelor de căldură de la cuptoarele industriale de forjare şi tratamente termice. Īn această direcţie am pus la punct metode originale de calcul a recuperatoarelor tip Clepsidră, termobloc, cu dublă radiaţie, cu tuburi Field şi am elaborat un amplu pachet de programe de calcul pentru optimizarea principalelor tipuri de astfel de recuperatoare, precum şi pentru optimizarea ansamblurilor de recuperatoare. Rezultate ale acestor cercetări, care au fost asemenea publicate şi au fost aplicate la o serie de īntreprinderi din Bucureşti: Electromagnetica, IUPS 9 Mai, Aversa, IREMOAS, etc.

Īn acelaşi scop am coordonat realizarea īn cadrul IPB a unui stand pentru īncercarea arzătoarelor şi recuperatoarelor pe care s-au probat trei tipuri noi de recuperatoare, unul dintre ele fiind propus pentru brevetare ca invenţie.

Una dintre metodele de stabilire a variantelor tehnologice optime este cea a utilizării criteriului energiei īnglobate īn produse. Īn această direcţie am stabilit o serie de metodologii de calcul a acestui criteriu pentru produsele ceramice şi pentru lacuri şi vopsele. Metodologiile le-am validat şi aplicat la Īntreprinderea CESAROM  Bucureşti şi ILV POLICOLOR . La ultima īntreprindere am elaborat şi programe de calcul īn scopul urmării cu ajutorul calculatoarelor electronice a consumurilor energetice īnglobate īn produse.

In perioada  1986-1990 am fost  membru al Comisiei CNST de utilizarea a biogazului. Īn această calitate am participat la analizele comparative diverselor tipuri de instalaţii de biogaz şi am făcut studii,  pe bază de contract, privind utilizările energetice ale biogazului.

In perioada 1992-1996 īn colaborare cu specialişti de la GRETH Grenoble, Ecole des Mines de Paris, INSA Lyon am avut cercetări īn domeniile schimbătoarelor de căldură din instalaţiile frigorifice cu fluide de substituţie, intensificării transferului de căldură şi schimbătoarelor de căldură compacte. Aceste cercetări au făcut obiectul unor contracte de cercetare din Romānia şi Franţa, concretizāndu- se prin numeroase articole sau comunicări ştiinţifice şi prin trei teze de doctorat, dintre care una īn co- tutelă.

După 1995 majoritatea cercetarilor le-am dirijat către domeniile surselor regenerabile de energie şi protectiei mediului Impreună cu colegi din universităţile UTCompiegne, Universitatea din Nancy, INSA Lyon, Universitatea din Poitiers, Universitatea din Trento, īn cadrul unor teze de doctorat īn cotutelă. Dintre domeniile abordate menţionez: analiza ciclului de viaţă a diverselor tehnologii energetic, valorificarea energetic a deşeurilor urbane, impactul instalaţiilor de tratare termică a deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii,  sisteme hibride de valorificare a energiei solare, captarea, transportul si stocare CO2, vallorificarea prin ardere, piroliză, gazeificare şi fermentare anaerobică a deşeurior de plastic, hārtie, precum si a celor reyultate  din procesele vinificaţiei sau  procesării cărnii, etc.

Pentru dezvoltarea acestor cercetări am coordonat realizarea unui centru de cercetare si formare „Surse regenerabile de energie şi dezvoltare durabilă”, utilizānd resursele unui grant al cărui director am fost.

Una dintre ultimile direcţii de cercetare abordate o constituie realizarea unor case pasive, inteligente, „zero energie”. Prin colaborarea cu Universitatea de Arhitectură, UTCB, ISPE şi ICPE, s-au realizat īn cadrul UPB, două case pasive cu consumuri energetice pentru īncălzire ce nu depăşesc 15 kWh/m2.an, de circa 10 ori mai mici decāt la casele ce se construiesc īn mod uzual astăzi. Pentru acoperirea consumurilor energetice se utilizează un ansamblu de energii regenerabile: geotermal, solar termic, fotovoltaic şi eolian. Lucrarea va continua cu dezvoltarea componentei „inteligente” care va permite o optimizare complexa a consumurilor energetice.

Experienţa īn domeniul cercetării am valorificat-o şi prin conducerea Programului Naţional Cercetare Mediu-Energie-Resurse-Risc ( MENER ) īn perioada 2001-2008. In calitatea de director al acestui program am căutat să promovez principiile competiţiei, seriozităţii  şi responsabilităţii şi să acoperim cu teme de cercetare a principalelor priorităţi din domeniile programului, īn concordanţă cu programele FP5 şi FP6 ale UE.

Recunoaşterea rezultatelor preocupărilor mele ştiinţifice s-a realizat şi prin alegerea mea ca membru titular al Academiei Oamenilor de Stiinţă şi ca preşedinte al Secţiei de ştiinţe tehnice al acestei academii, ca şi prin alegerea ca preşedinte al Fundaţiei Scientica şi al Societăţii pentru Energii Regenerabile Inepuizabile şi Noi SPERIN.

Activitatea mea didactică şi ştiinţifică a fost recompensată şi prin acordarea de către Ministerul Educaţiei şi Īnvăţămāntului, īn anul 1983 a titlului de „şef de lucrări universitar evidenţiat ”şi prin acordarea īn anul 2004 de către preşedintele Romāniei al Ordinului „Meritul pentru īnvăţămānt” īn grad de comandor.